B*stard
B*stard

Katja Høst

Jeg observerer elementer og detaljer i hverdagslige fenomener som trigger min nysgjerrighet. Når trigget jobber jeg med å trekke ut, forstørre og destillere disse elementene, hva enten det dreier seg om forestillinger vi har, kulturelle praksiser og relasjoner, eller objekter vi omgir oss med. Ambisjonen er at denne bearbeidingen av det familiære skal åpne for refleksjoner og spørsmål om levd liv, noen ganger med utgangspunkt i individet, andre ganger samfunnet. Metode og teknikk er prosjekt- og kontekst avhengig og spenner fra inngrep med beplantning i landskap til installasjoner med lyd og bilde. En evig kjærlighet til den umulige størrelsen vi kaller «virkeligheten» bidrar imidlertid til at fotografi og video er sentrale medier i den samlede produksjonen.

Se flere B*stard-deltakere