B*stard
B*stard

Kunsthall Grenland

Kunsthall Grenland er en regional stiftelse med base i Porsgrunn. Kunsthallen er opptatt av å styrke et utvidet keramisk kunstfelt gjennom utstillinger, internasjonalt samarbeid, publikasjoner og åpnet vinteren 2022 verksted 1400 grader på den gamle porselensfabrikken.

Se flere B*stard-deltakere