B*stard
B*stard

Madstun Forlag

Madstun Forlag er et nyopprettet, lite, ideelt forlag, som drives av billedkunstner Tone Myskja og komponist Jon Balke. Forlaget er tilknyttet prosjektstedet Madstun, en tverrfaglig kunstarena med hovedvekt på billedkunst og musikk, men også med innslag av performance og dans.


Madstun Forlag satser på utgivelse av kunstbøker og CD-er, samt bøker med tilknytning til tverrfaglige kunstprosjekter i regi av Madstun. Madstun fungerer som en internasjonal arena, med stor kontaktflate til kunstnere hovedsaklig i Europa.


Tone Myskja - Movements - kunstnerbok. Movements er en kunstnerbok som skal omfatte alle deler av Tone Myskja´s kunstneriske virke, og lanseres i forbindelse med hennes separatutstilling i Overlyssalen, Kunstnerforbundet, april 2022. Målet med prosjektet er å belyse Myskja´s tverrfaglige kunstneriske prosjekt. Hun har siden 1990 jobbet med video som visuelt og skulpturelt element gjennom utstillinger, konserter og sceniske opptredener. Helt siden hun tok sin utdannelse innen teaterdesign, skulptur og video på kunstakademier i henholdsvis Oslo, Antwerpen og London, har Tone Myskja hentet inspirasjon og vært interessert i både billedkunst og det sceniske feltet. Arbeidene hennes tar utgangspunkt i denne interessen og opererer i spenningsfeltet mellom disse disiplinene. Hun har en musikalsk tilnærming, og komponerer komplekse og sammensatte videoer og installasjoner.

Se flere B*stard-deltakere