B*stard
B*stard

Publishing Publishing Nordic

Publishing Publishing Nordic er et kioskbokforlag satt til verden av kunstner Jo Mikkel Sjaastad Huse (som også drifter mikroforlaget Forlag Forlag og er med i fanzine- musikk og filmproduksjonsenheten Kollege).

PPN anser kioskromanens harmløse format som et radikalt potensiale – og søker å benytte seg av dette potensialet til å fremme sosialistiske argumentasjonsrekker, utopiske narrativer og lange kunstneriske utfall og ekfraser. Hittil har PPN gitt ut én bok, men flere er i emning.

Se flere B*stard-deltakere