B*stard

Randi Annie Strand

Kunstnerboka har vært mitt hovedmedium siden -92. Jeg har undersøkt boka som tidsbasert medium, som sensorisk og metaforisk objekt. Noen av bøkene er produserte, de fleste er handlagde, mange beveger seg mot skulptur / installasjon.

Se flere B*stard-deltakere