B*stard
B*stard

SFINXA

Sfinxa er et kvinneverksted og kunstnerkollektiv. Sfinxa sitt formål er å bidra til realisering og synliggjøring av kunst og kulturuttrykk laget av kvinner. Innunder Sfinxa sin virksomhet ligger utvikling og produksjon av film, litteratur, billedkunst/kunsthåndverk, scenekunst, musikk med mere. ​ Sfinxa vil også arrangere og delta på utstillinger, debatter og kulturarrangementer i andres regi. Sfinxa har et eget forlag Sfinxa - lesbisk trykk som initierer og utgir bøker herunder tidskrifter, kunstbøker, kataloger og annen litteratur som for eksempel tegneserier, plakater og annet trykket materiale laget av kvinner.

Se flere B*stard-deltakere