B*stard
B*stard

Sophie Rodin

I min kunstpraksis jobber jeg med utforsking av den visuelle kunstens potensiale til å skape møteplasser og kommunikasjon. Jeg har spesialisert meg på tegning i ulike former og jobber med sosiale tegneprosjekter i Norge og internasjonalt. Sosialt og politisk engasjement forenes i tegning som handling, ytring og kunstnerisk uttrykk. Jeg er en observerende kunstner som tegner figurativt, det jeg ser rundt meg, og arbeider med kombinasjoner av strek, tekst, farge og kollasj, ofte i form av kunstnerbøker. Bøkene bearbeider og videreformidler møter med mennesker, observasjoner og erfaringer.

Se flere B*stard-deltakere