B*stard
B*stard

Tonje Bøe Birkeland

Siden 2008 har jeg arbeidet med THE CHARACTERS, en serie alter egoer fra fortiden, som gir kvinnen en plass i landskapet og utfordrer historiens sannhetsverdi. Karakterenes fortellinger skapes på reiser, og presenteres gjennom fotografier, tekst og installasjoner. Fortellingene blir til underveis, forankret i mine opplevelser på reisene og vår felles historie – det personlige og det allmenne. THE CHARACTERS er presentert i to kunstnerbøker. THE CHARACTERS (2016) og Character # V, Bertha Bolette Boyd, The Bhutan Trilogy (2021).

Se flere B*stard-deltakere