B*stard

Topos Bokforlag

Topos er et lite kunstnerdrevet forlag som utgir bøker med ulike tilnærminger til begrepet "sted". Forlaget drives av Arild Våge Berge og Åsne Eldøy, med base i både Oslo og Bergen. Vi har drevet forlaget siden 2017 og gir ut ca. en publikasjon i året. De seneste årene har Topos samarbeidet med designer Mads Andersen og Studio Boi. Vi er opptatt av at bokens idé, innhold og utforming skal ha en individuell karakter, som et sted i seg selv, styrt av den kunstneren og samarbeidet for hver enkel utgivelse.

Se flere B*stard-deltakere