B*stard

Trippelpunkt

Trippelpunkt er et lite forlag som utforsker mulighetene mellom billedkunst og litteratur, gir rom for hybridsjangre, setter sammen tekst og bilder og finner formater og visningsformer i spennet mellom bok og utstilling.

Se flere B*stard-deltakere