DIGITAL KUNSTBOKMESSE


Kunstbokmessen B*stard 2021

27. mai - 27. juni


Les om alle deltakerne på årets digitale kunstbokmesse her. Klikk deg videre til kjøpssider fra hver enkelt kunstner/forlag eller gå rett til nettbokhandelen her.
Andrea Grundt Johns


Som kunstner med bakgrunn i fotografi er jeg opptatt av hvordan vi ser. Jeg er spesielt interessert i prioriteringen av synet foran følesansen vår. Jeg forsøker i verkene mine å legge til rette for en kroppslig, taktil opplevelse, «å se med ander sanser». Bøker gir denne muligheten til direkte fysisk kontakt mellom publikum og materiale, og bøkene mine eksisterer i krysningspunktet mellom det konseptuelle og materielle. I tillegg jobber jeg med kunstneriske essays som utforsker denne tematikken.

Ane Thon Knutsen


Anes praksis som kunsthåndverker er motivert av taktilitet i trykksaker – spesielt forholdet mellom typografien og litteraturen. Hun jobber med boktrykk (letterpress) som uttrykksform, som krever at man involverer kroppen i tekstarbeider. Ane eier og jobber i eget boktrykkverksted i Oslo og er en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst i Norge. Gjennom konseptuelle arbeider forsker hun på aktivisme, selvpublisering, eksperimentelle tilnærminger og marginaliserte stemmer innen det trykte mediets historie.

Anna Weilhartner


Min interesse for andre mennesker eller steder er utgangspunkt for mine prosjekter. I mine bøker setter jeg sammen maleri, litografier, objekter og tekst. Jeg er interessert i å utforske forholdet til publikum og inviterer ofte andre til å deltar i prosessen. I min praksis ønsker jeg å ha rom for ulike tilnærminger, som f.eks. den analytiske, rasjonelle, intuitive, impulsive og nøyaktige. Ved at jeg utfordrer og tar i bruk ulike sider av meg selv, får arbeidene flere dimensjoner. Min kompetanse innen bokproduksjon utgjør en viktig del av min praksis. Tidligere visningsarenaer: Deichman Bjørvika (2020-21), Oslo kammermusikkfestival (2020), Grafiska Sälskapet Stockholm (2019), Printtriennalen Jyväskylä (2020),

Anne Tveit Knutsen


Jeg er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og gikk ut med hovedfag i 2004. At jeg også er utdannet sykepleier er med på å prege mitt kunstnerskap. Jeg fokuserer på mennesker i ulike livssituasjoner, og brenner for at mennesker, uansett ressurser, livssituasjon og posisjoner, skal bli møtt med samme respekt i samfunnet. Mennesker jeg møter, relasjoner og urettferdighet motiverer meg til å lage kunst, og særlig mennesker og grupper som ikke alltid roper høyest. 


Siden 2012 har jeg arbeidet med serien Am I too loud. Den første videoen i denne serien mottok i 2013 juryens spesialpris ved den nordisk/russisk portrettutstillingen PORTRÆT NU. En annen video i serien, Til Far, ble innkjøpt til KODE i 2016, av Innkjøpskomiteen for Norsk Kunsthåndverk. Mitt siste store prosjekt er arbeidet med filmen Tvillingsong. Møtet med tvillingene Eli og Toril, som lever med en utviklingshemming, har vært/er en sterk motivasjon til å fortsette å lage kunstdokumentarer.


Gjennom arbeidene mine ønsker jeg å få frem en sanselighet og følsomhet, og gi rom for det ordløse. Jeg insisterer på et annet blikk enn det som er samfunnsmessig rådende. Arbeidene mine preges av en enkel, men tydelig formal bearbeiding av ytre virkelighet, samtidig som jeg forventer at betrakteren skal bruke tid på det stillfarne. Dette er min kunstneriske agenda, og den viser seg på ulike måter. Mest gjennom video og film, men også artist books, og utstillinger som viser mer av prosessen.


Jeg har nå kommet til en milepæl i mitt kunstnerskap, hvor jeg har opparbeidet en god del verk, som jeg nå har samlet i boken Am I too loud, i samarbeid med grafisk designer Marianne Vigtel Hølland. Jeg ønsker å gi betrakteren mulighet til å se arbeidene mine i en ny kontekst. Her gir bokformatet meg muligheter som film og video ikke gir.

BABF (Bergen Art Book Fair)


Bergen Art Book Fair er en internasjonal kunstnerbokmesse som er blitt arrangert årlig siden 2013. BABF 2020 ble lansert online, med et utvalg kunstnere og forlag representert, og en helg er blitt utvidet til ett år med ulike arrangement og presentasjoner både digitalt og i fysisk format. BABF Online fortsetter frem til november 2021.

Barbeint Forlag


Barbeint Forlag er bokbinder Mari Haugerud sitt forlag. Barbeint Forlag holder workshops for opparbeiding og bearbeiding av hjemmelagde bokprosjekter, innbindingsmetoder og klistermarmorering. Innbinding og gjeninnbinding.

Beatrice Alvestad Lopez


Beatrice Alvestad Lopez is a visual artist based in Stockholm, Sweden currently doing her MA at Ädellab Könstfack. Her practice is based on narratives of myth, environment, its geological properties and found objects. The material residue form part of land-based works and sculptural installations in which she add crafted material such as textile, clay and metal. These works are context based as connection to place is vital emphasizing sensibility, awareness and openness to the non-human, vegetative and planetary bodies. 


For Alvestad Lopez the camera allows both for the study of landscape and the documentation of spontaneous, ritualistic creative experiments conducted in the places through which she travels, a practice that draws on her interest in deep traditions of artmaking and environmental concerns. She documents her site-specific works by writing, photography and film that further evolve into publications, exhibitions and workshops.


She has a love of nature and a passionate interest in the idea of remoteness through residency periods in Iceland and voyages around the wild coasts of Scotland and Norway. 


Alvestad Lopez do collaborative projects expanding on the notion of hydro-feminism, post-human temporalities, belonging and ecological care. These collaborative projects, field trips and collective exchanges are ways to build knowledge and investigate relational methods and research processes within her practice.

Beijing Trondheim


Beijing Trondheim er et småforlag og tidsskrift med tilhold i Trondheim. Forlaget utgir chapbooks og andre lignende publikasjoner av litterær eller kunstnerisk art, samt et årlig tidsskrift for litteratur og kultur. Ordet «beijing» betyr direkte oversatt fra kinesisk «nordlig hovedstad», og ble på gamle kinesiske kart brukt som betegnelse på Trondheim. Ved å ta dette navnet i bruk, ønsker vi igjen å sette Trondheim på kartet som en viktig by for kunst og kultur. Navnet reflekterer i tillegg til den lokale forankringen, en vilje til å se ut over landegrensene mot den internasjonale litteraturen.

Bill Dane


Bill Dane (f. 1938) ble først kjent gjennom en separatutstilling hos MoMA i 1973. Mellom 1969 og 2007 sendte han ut i overkant av 69.000 postkort og stilte i perioden ut arbeidet sitt hos en rekke respekterte institusjoner. I 2007 lastet han opp hele arkivet sitt på internett og bruker nå sosiale medier for å dele arbeidet sitt med publikum. Bill er mottaker av to Guggenheim-stipender, to stipender fra National Endowment for the Arts, og var tidligere representert av Fraenkel Gallery.

Black Snow Press


Black Snow Press er et kunstfaglig forlag som utgir samfunnsanalytiske publikasjoner i skjæringspunktet mellom samtidskunst, dokumentar og antropologi. Publikasjonene fokuserer på samfunn eller områder i dyp forandring som gjennomgår økonomiske, miljømessige eller politiske endringsprosesser, og har et særlig fokus på tilpassning og overlevelsesstrategier.  «The Economy of Survival» ble utgitt i 2018 mens "Apology" ble publisert i 2020. I 2021 vil boken "I Will" publiseres.

Blokk Forlag


Blokk Forlag ble etablert i 2016 av Anja Dahle Øverbye og Ingrid Flognfeldt Brubaker. De har gitt ut fanziner, tegneserieantolgier, oversatte tegneserier og trykk, og i 2019 fikk antologien «Fragment» diplom under visueltprisen i kategorien Bøker. Deres nyeste publikasjon er «Naturinstruksjoner» av Sunniva Sunde Krogseth. Fra høsten 2020 drives Blokk alene av Anja Dahle Øverbye.

Breton Cassette


Breton Cassette publiserer sjangeroverskridende lydprosjekter på kassett og skal ivareta og formidle et bredt spekter av uttrykk og prosjekter som faller utenfor den etablerte musikk-, kunstgalleri- og scenesjangeren. Breton Cassette ønsker å være en plattform for utøvere som arbeider med musikk og lyd separat, eller som en inkluderende del av deres billedkunstprosjekt. Gjennom kassettutgivelsen og det fysiske tilbehøret gjenspeiler utgivelsene utøvernes auditive og visuelle interesser og fungerer som et parergon for hverandre. Breton Cassette er et kunstnerdrevet initiativ, som ble startet i 2019. Det holder til i Oslo og er grunnlagt og drives av Pernille Meidell. Alle utgivelsene kan høres på bretoncassettes bandcamp.

Carl Martin Hansen


Jeg arbeider både 2- og 3-dimensjonalt med maleri, tegning, skulptur og romlige installasjoner. Arbeidene mine synliggjør drømmer, indre bilder og impulser. Forholdet til musikken er spesielt viktig for meg, samtidig som landskapet har vært en gjennomgående tråd gjennom arbeidet mitt.

CrowPress


CrowPress er et selvstendig forlag og grafikk verksted etablert i 2017 med fokus på Kunstnerbøker og grafikk. Kunstnerbøkene er prosjekter som utforsker poesi, grafikk, visuell kunst både i samarbeid eller alene.

Prosjektene er blant annet inngått med Ulf Nilsen, Steinar Opstad, Letterpress Amsterdam og har blitt vist gjennom Codex Polaris på Bergen Art Book Fair, Fruit Artist Book Fair i Bologna, vunnet pris gjennom Grafills Årets Vakreste Bøker og har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd. Alle Kunstnerbøkene er trykket, hånd innbundet og ferdiggjort i små opplag. Verkstedet og forlaget drives av Vibeke Luther O’Rourke.

Einar Sira


Post Vitam boken er 10 års arbeid samlet i en bok. Prosjektet er delt i 3 deler - Fugler - Dyr - Planter. Det er små tekster/dikt av Helge Torvund - Øyvind Rimbereid - Østen Bergøy og Øystein Eldøy. Innledningen er skrevet av Helge Torvund og det er også en tekst av Morten Krogvold. Boken er trykket i 150 eksemplarer - alle signerte og hver bok har et signert print montert i passepartout.

Eva Laila Hilsen


Bok og boks mm. "The wheel of life" trykt i eget verksted. En øyeblikkopplevelse, mens jeg venter på et tog skal passere ved en jernbaneovergang i Luino, Italia, snur jeg meg tilfeldig mot et butikkvindu som har utstilt et baderomsmosaikk. Et raskt blikk og et foto, setter i gang en prosess hos meg, som utvikler seg til en idé, et prosjekt, en utstilling, - The wheel of life - et panel med grafiske trykk, til en artist-book med boks, en liten folder med foto og trykk, mm., senere vist i Italia/Ferrara, galleri Zink, Lillehammer, Kongsvinger og Hamar kunstforening.

FUKT Magazine


Siden 1999 gir jeg (Bjørn Hegardt) ut FUKT magasin for tegning, der jeg i løpet av 20 år har invitert rundt 600 internasjonale kunstnere og skribenter. Ideen med FUKT var å skape en årlig publikasjon for samtidstegning med internasjonal fokus - et galleri i bokformat. Med Fukt prøver jeg å løfte frem tegning som kunstform til et større publikum og samtidig heve nivået på diskursen rundt tegning i dag. I tillegg gir jeg ut egne kunstnerbøker, senest The A-Z of Gravity's End: Your Ultimate Guide to Free Fall and Levitation.

Gilka


Gilka QTLY er eit kunstprosjekt med referanse til kulørt vekepresse i format og papirkvalitet, fritt for tekst og med utfallande fotografi på alle sider. Prosjektet fokuserer på bilde som kommunikasjonsberar og korleis kontekst og samansetning av fotografi påverkar meiningsinnhaldet. Kvar utgåve fokuserer på eit utvald tema eller emne. Mitt (kunstnarens) namn er underkommunisert til fordel for den identifiserbare logoen på framsida. Namnet Gilka QTLY refererer til mitt forlag GILKA, etablert i 2005 for å publisere eigne fotobøker.

Grieg Wyller Forlag


Lite, uavhengig forlag for kunsutgivelser.

Heavy Books


Heavy Books er en kunstnerdrevet plattform med base i Oslo. Siden 2014 har Heavy Books utgitt nærmere 30 kunstnerbøker og flere edisjoner, kuratert gruppeutstillinger i inn og utland og deltatt på bokmesser i hele verden.

Hedda Roterud Amundsen


Billedkunstner Hedda Roterud Amundsen (f. 1989) arbeider i ulike medier som veksler mellom å være digitale og analoge. Hun kombinerer tekstbasert performance, video/new media, artistbooks og  digitale kollasjer – som ofte inngår i totalinstallasjoner. I sin praksis opparbeider hun store bildearkiver som hun skriver til. Tekster som omhandler bildenes opphav og assosiasjoner til disse, som knyttes sammen med et tilsynelatende selvbiografisk narrativ.

Idiot Press


En god del utgivelser siden 1982, bl.a. det internasjonale kunsttidsskriftet El Djarida 1985 - 2006. Guttorm Nordø, utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim 1983 - 1987: En masse utstillinger, bl.a. separat i Henie-Onstad Kunstsenter 1996, Preus Museum 2004, Galleri Brandstrup 2002, Galleri MAP årlig 2009 - 2019.

Ingvild Hovland Kaldal


Ingvild Hovland Kaldal (f. 1985, Trondheim) er utdannet ved Akademien Valand og Konsthögskolani Malmö, der hun fikk sin mastereksamen i 2015. Hun interesserer seg for den menneskelige psyken og det underbeviste. Kaldal utforsker psykologien og persepsjonens forgjengelige mellomrom i grensen til drøm og virkelighet, idé og representasjon, abstrakt og konkret, bevist og ubevisst.

Jannecke Lønne Christiansen


Jannecke Lønne Christiansen er en billedkunstner, fra Oslo, utdannet i Bergen og bor i Lillehammer. Hun arbeider med fotografi og cyanotypi, maleri og stedskunst og kunstbøker. Hennes utgangspunkt, uavhengig av teknikk, er ofte et poetisk formspråk – en balanse mellom fortelling og abstraksjon. Hun bruker både egen tekst i eller i sammenheng med bilder og i samarbeid med andre. «Gjennom prosessen å samle egne kunstverk til en presentasjon, ble jeg opptatt av kunstboken som alternativt og en mer intim utstillingsarena, der jeg også kunne utvide mitt uttrykk gjennom tekst.»

Kinakaal Forlag


Kinakaal Forlag er et publikasjonsprosjekt startet i 2019 av Northing. Kinakaal Forlag ønsker å åpne opp nye muligheter for dialog og samarbeid mellom kunstnere fra de to landene, for å utforske forskjellige kulturdimensjoner (visuell, uavhengig, akademisk, ukjent, osv.). Kinakål er en av de mest vanlige grønnsakene som finnes i norske supermarkeder. Det kan også være den nærmeste en alminnelig nordmann kan forholde seg til ordet Kina med. Med et sånt navn, vil Northing gjerne inspirere til nye oppdagelser i sanne subtile skjulte forbindelser mellom de to kulturene, som er helt annerledes.

MA1 Medium- og materialbasert kunst KHIO


I think you're muted is a publication made by students in the 1. year of Medium- and Material Based Art at Oslo National Academy of the Arts.

Marianne Boberg


Arbeider med grafikk som selvstendig uttrykk og lager trykk, primært med teknikken koldnål. Arbeider ofte i serier med utgangspunkt i erindringer.  Originalgrafikk og boktrykkerkunst er beslektede fagområder og jeg ser på mediet "artist books" som en mulighet til å arbeide med grafikk på en mer kompleks måte.

Multipress


Multipress er et lite, kunstnerdrevet forlag. Vi har hovedfokus på kunstnerbøker med kamerabasert kunst.

Norsk kunstårbok


Norsk kunstårbok kan i 2022 fejre sit 30 års jubilæum. Kunstårboken er en unik publikation i norsk sammenhæng, og det er vores mission at dokumentere kunstlivet gennem året samtidig med at vi i grundige kunstkritiske essays og artikler behandler aktuelle tematikker. Dette gør vi på en måde som er relevant både for kunstlivet selv og for de som ønsker sig en introducerende indgang. Bogen er traditionelt trykt på to sprog, norsk/skandinaviske sprog og engelsk, dermed fungerer den også som en åbning udadtil i verden.

Oppland Kunstsenter


Oppland Kunstsenter ble etablert i 1986 og er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OK er også et kompetansesenter for kunst i offentlig rom, og initierer kunstfaglige arrangementer og samtaler. Våre utstillinger og arrangementer representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI), og inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN). Oppland Kunstsenter er arrangør av Kunstbokmessen B*stard. Under Kunstbokmessen B*stard vises et utvalg bøker som er tilgjengelig i vår bokhandel i Kirkegata 68. Disse kan også kjøpes i vår nettbokhandel.

Oslobiennalen


Oslobiennalen er en biennale av internasjonalt format for kunst i offentlige rom. Biennalens prosjekter tar utgangspunkt i Oslo bys offentlige rom og sfærer, og finner sted rundt omkring i byen eller i offentligheter som radio, aviser, internett, publikasjoner, film, og lignende. Oslobiennalen produserer og gir ut ulike publikasjoner og artist books.

Per Jonas Lindström


Jeg arbeider mest med unike bøker. Jeg inviterer kunstnere og kulturaktører til og utvikle en bok på en dag. Jeg lager artist book workshops – på 2 timer, en dag eller en weekend.

Pressure Press


Pressure Press er et lite, kunstnerdrevet forlag basert i Oslo og produserer eksperimentelle publikasjoner gjennom tverrfaglige, kunstneriske samarbeid. Forlaget ble startet opp i mars 2020 og drives av Julie Lauritzen. Pressure Press har hittil publisert åtte utgaver av Karanzine; et fritt, anti-digitalt og visuelt tidsskrift i zine-format. Hver zine er kuratert, designet, printet og bundet for hånd av Julie Lauritzen. Karanzine tar utgangspunkt i det dagsaktuelle livet i karantene gjennom det første året med pandemi i Norge. Hver utgave reflekterer og kommenterer – uten regler – gjennom tekst, foto og andre kunstneriske uttrykk, i samarbeid med totalt 40 ulike kunstneriske bidragsytere.

Radha Pandey


Radha Pandey is a papermaker and letterpress printer. She earned her MFA in Book Arts from the University of Iowa Center for the Book where she was a recipient of the Iowa Arts Fellowship. Her artists books are held in over 80 public and private collections internationally, including the Library of Congress and Yale University. Currently, Radha is working on an artist book inspired by Mughal floral portraiture from the 17th century, and how it was impacted by colonialisation of plants. All the paper for the edition will be hand made in the traditional Indo-Islamic style.

ROM forlag


ROM forlag er del av ROM for kunst og arkitekturs ambisjon om å skape gode refleksjonsforhold for romlige og sosiale praksiser. Forlaget er i en utviklingsfase hvor vi ønsker å øke volum på både bokutgivelser og nettpubliseringer.
Under B*stard presenteres publikasjonen «White to Earth» av Marte Johnslien. Marte Johnslien (1977) er billedkunstner bosatt i Oslo. Hun jobber med skulptur, installasjon og kunstbøker. Hun er PhD kandidat i Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og Håndverk (2016-2020). Johnslien har hatt soloutstillinger ved Lillehammer Kunstmuseum (2018), Henie Onstad Kunstsenter (2014), Galleri Riis (2011, 2013) og Kristiansand Kunsthall (2013). Hun har deltatt på de internasjonale mønstringene Havana Biennalen (2015) og Survival Kit (Riga, Latvia, 2016). Hun er representert i kunstsamlingen til Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, Henie Onstad Kunstsenter og Lillehammer Kunstmuseum. Hun har utført permanente kunstprosjekter for blant annet Gulating Lagmannsrett og Norads Utviklingshus, og hun mottok Einar Granums Kunstpris i 2012. 

Marte Johnslien er representert av Galleri Riis.

røyne forlag


Røyne er et nyetablert forlag av Siri Vinterly og Ingunn Schumann Mosand, studenter ved Kunstakademiet i Trondheim. Røyne  betyr å erfare, møte motgang og å utforske, som er nettopp det vi ønsker. En plattform å utforske tekst og eksperimentere i sjiktet mellom litteratur og samtidskunst. Vi jobber med den håndfaste, taktile boken som utstillingsrom i begrenset opplag og ser på hvilke retninger vi kan strekke arbeidet med tekst innenfor billedkunsten. Vi vil utforske andre måter å la tekstene og bøkene leve videre på, gjennom alternative digitale plattformer og performative live events. Røyne har deltatt på Bergen Art Book Fair, Kunstbokmessen Bastard i Lillehammer, og bøkene har vært utstilt på fotogalleriet i Oslo og er i salg ved bl.a. galleri Redan i Malmö. I fjor var de også med på å etablere Trondheim Art Book Fair i godt selskap.

Sophie Rodin


I min kunstpraksis jobber jeg med å utforske den visuelle kunstens muligheter til å skape felles plattformer og erfaringer. Jeg arbeider med sosiale kunstprosjekter, i Norge og internasjonalt. I eget atelier arbeider jeg med Kunstner-bøker. Bøkene reflekterer, bearbeider og videreformidler møter, erfaringer og historier gjennom tegning, tekst og collage. Jeg arbeider på lange smale formater som blir brettet til trekkspill-bøker og bundet inn for hånd. Hver bok et unikt originalt kunstverk. Noen av bøkene blir reprodusert og utgitt i små opplag eller kan bestilles og trykkes på forespørsel.

Sverres Zine


Sverres Zine er et magasin som utforsker magasinet som visningsformat. Hver utgave utgjør et selvstendig prosjekt, oftest med fotografiet i seg selv som tema.

TransFe:r Forlag 


TransFe:r Forlag utgir gjendiktninger, oversettelser og tekster om oversettelse.

Trippelpunkt


Trippelpunkt er et lite forlag som utforsker mulighetene mellom billedkunst og litteratur, gir rom for hybridsjangre, setter sammen tekst og bilder og finner formater og visningsformer i spennet mellom bok og utstilling. Trippelpunkt gir ut en serie på fire kunstnerbøker av Anna Kleiva, Cato Løland, Bjørn-Henrik Lybeck og Anngjerd Rustand våren 2021. Et annet pågående prosjekt er «Brev nr. 1–6 fra Trippelpunkt», en utstilling i brevform, som sendes ut til abonnenter.

Trude Johansen


Bøkene mine lages parallelt med kunstprosjektene. Tekstene kan være skjønnlitterære korttekster eller reflekterende tankerekker. Ofte handler kunstnerskapet mitt om oversettelse mellom språk, ting og handling. Jeg har lenge vært opptatt av samtalen som et avtrykk. Hva vil det si å forstå, eller forstå korrekt?

Uten tittel


Uten Tittel er et kunstbokforlag som ble stiftet våren 2016 som et samarbeid mellom forlagene Orkana forlag og Teknisk Industri. Ambisjonen for forlaget er å utgi høykvalitetsbøker om kunst i samarbeid med kunstnere, museer og andre aktører i det kreative feltet.

/

Uten Tittel is an art book publisher founded by the publishing house Orkana and the art publisher Teknisk Industri in 2016. Our ambition is to publish high quality books about art, in collaboration with artists, institutions and professionals in the creative field.

Victor Guzman


Personlige erfaringer er en sentral del i mitt kunstnerskap, hvor jeg utforsker ideer om minner, identitet, biografi og kultur. Mine arbeider baserer seg ofte på min familie, populærkulturen og internett. Jeg undersøker hvordan disse temaene påvirker en kollektiv og individuell hukommelse. Tidligere i min praksis så fokuserte jeg mye på det selvbiografiske, men nå nylig har jeg blitt mer interessert i å involvere andre mennesker i mine arbeider. Mennesker som har vært en del av min fortid. Det å prøve å skape en slags dokumentar eller biografi om meg og andre har vært et viktig aspekt i det siste som jeg liker å bearbeide og eksperimentere med i forskjellige medier. Mitt mål er å skape et ærlig portrett av et kollektivt minne.