Om Kunstbokmessen B*stard«Kunstbokfeltet er et internasjonalt demokratisk fenomen, der kunstneriske ytringer kommer til overflaten som bøker. Kunstbokmessen Bastard feirer hybriden av litteratur og kunst. Et av kunstbøkenes fortrinn er at de lett forflytter seg; dersom du ikke kan reise til Lillehammer i år kan de komme hjem til deg. Alle årets deltakende publikasjoner er å finne på www.bastardbok.no i perioden 27. mai til 27. juni. Jeg håper du klikker deg inn og blir inspirert!»


– Vilde Andrea Brun, Daglig leder, Oppland Kunstsenter
Fra Kunstbokmessen B*stard 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen.

Kunstbokmessen B*stard 2021


Digitalt: 27. mai - 27. juni
Fysisk: 28. - 29. mai

Kunstbokmessen B*stard arrangeres i år digitalt her på bastardbok.no, og som en pandemivennlig fysisk versjon på Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer.


Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland Kunstsenter under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. B*stard utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur.


Messen er en arena for salg og formidling av kunst- og kunstnerbøker. Fagprogrammet består av samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre.


Kunstbokmessen B*stard blir i 2021 arrangert for femte gang.


Klikk her for mer informasjon om tidligere utgaver av B*stard.