B*stard
B*stard

ÅPEN UTLYSNING

Kunstbokmessen B*stard 2023

Hedda Amundsen performance

Bilde: Performance/opplesning av Hedda Roterud Amundsen under Kunstbokmessen B*stard 2022.

Foto: Jannecke Lønne Christiansen.

Søknadsfrist 17.02.2023 (Link til søknadsskjema nederst på siden)


Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland Kunstsenter under Norsk Litteraturfestival i Lillehammer som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur, med et særlig fokus på selvpublisering. Messen består av aktuelle publikasjoner, samtaler, presentasjoner og verksteder der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 7. gang i 2023 den 25. til 27. mai.


B*stard har som målsetting å være et samlingspunkt for kunstbokfeltet i Norge som synliggjør og formidler kunstbøker overfor et bredt, allment, kulturinteressert publikum. Messen er en møteplass, en distributør og et utstillingsvindu for overlappinger mellom litteratur og visuell kunst. Vi representerer det norske kunstbokfeltet i hele sin bredde, og messen utvider og utforsker kunstbokformatet og hva en kunstbok kan være; fra fanziner eller kunstboken i kassettformat – til monografier og skjønnlitteratur skrevet av samtidskunstnere; B*stard formidler kunstbokens mange hybridformater der visuell kunst og litteratur overlapper. Messen retter oppmerksomheten mot kunstboken som et mangslungent og samtidig egenartet fenomen, der kunstneriske uttrykk trer frem i offentligheten gjennom et vell av ulike formater og teknikker.


Vilkår

Deltakelse på Kunstbokmessen B*stard 2023 innebærer:

– Visning/salg av inntil 5 kunstbøkerper forlag/deltaker både fysisk og digitalt. Vi utvider Kunstbokhandelen B*stard til et messeområde der Oppland Kunstsenter betjener salget.

– Dekket overnatting med frokost. Vi serverer et varmt vegetarisk måltid til alle deltakere hver dag på Oppland Kunstsenter.

– Fri deltakelse på B*stards fagprogram, samt på verksteder innen selvpublisering som arrangeres under messen.

– Fri tilgang til Norsk Litteraturfestival sitt program gjennom gratis deltakerpass.

– Et utvalg av deltakere inviteres til å gjøre en selvpresentasjon av sin publiseringspraksis i løpet av messen. Mer informasjon om dette kommer til påmeldte deltakere.


For spørsmål, ta kontakt på e-post: post@bastardbok.no eller på telefon 971 22 422.