Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland Kunstsenter under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. B*stard utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur.


Messen er en arena for salg og formidling av kunst- og kunstnerbøker. Fagprogrammet består av samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre.


Kunstbokmessen B*stard blir i 2021 arrangert for femte gang, 27.-29. mai.


Klikk her for oppdatert informasjon om B*stard 2021.