B*stard


Kunstbokmessen B*stard 2024

«Grenseland»

Oplandia senter for samtidskunst

Lillehammer 30. mai - 1. juni 2024Ana Brotas, Viviana Cárdenas & Karina Sletten, Andrea Grundt Johns, Ansten Press, Arctic Art Institute, Audiatur, Black Snow Press, Camilla Pavlikova, Cecilie Løveid, Cecilie Tyri Holt, Damir Avdagić, Demian Vitanza, Den uferdige presse, DJ Kjuke, Elisa H. Castillo, Elisabet Alsos Strand, Erik Dæhlin, Eva Laila Hilsen, Grieg Wyller Forlag, Heavy Books, Hedda Roterud Amundsen, Hverdag Books, Ida Börjel, Ida-Sofie Stryken, Imi Maufe, Jannecke Lønne Christiansen, Jessica Williams, Johan Egerkrans, k.ø.s. forlag, Karen Helga Maurstig, Katja Høst, Keerthana Ramesh, Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist, KOLLEGE, Kristiansand kommune, Kunstpodden, Kurt Johannessen, Laila Kongevold & Stefan Christiansen, Lord Jim Publishing, Lotte Konow Lund, Morten Andersen, Museumsforlaget, Nayara Leite, Oslo Crit Klubb, Pamflett, Per Jonas Lindström, Radha Pandey, Randi Annie Strand, Runa Boger, Senter for keramisk kunst, SFINXA, Silje Eugenie Strande Øktner, Tekstbyrået, The White Pube, TKS forlag, TILT, Topos Bokforlag, Torpedo Press, Trippelpunkt, UKS, Uten tittel, Ylve Thon, Aarthun Press


 


Kunstbokmessen B*stard 2024

Grenseland


Årets tittel for Kunstbokmessen B*stard er Grenseland. Tittelen knytter seg opp mot Norsk litteraturfestival sitt overordnede tema, som utforsker begrepet "grense". I programmet skriver de blant annet: «Få ord er så ladet akkurat nå som ordet grense. Etter noen tiår hvor verden har krympet dramatisk og grensene nærmest ble visket ut har pandemi, krig og flyktningekrise igjen fått land og mennesker til å lukke seg mot omverdenen.»


Kunstbokmessen B*stard har fra begynnelsen i 2017 beveget seg i grenselandet mellom litteratur og visuell kunst. Vi formidler og distribuerer kunst i bokformat, bøker om kunst, litteratur av kunstnere i ulike hybridformater. B*stard etterstreber grenseløshet både i forhold til etablerte kategorier og gjennom formidling og distribusjon; bokhandelen sender ukentlig publikasjoner på kryss og tvers både nasjonalt og internasjonalt. Og kunstbøkene i seg selv er hverken eller – eller både og – litteratur og kunst. For oss er Grenseland en tilstand og et sted vi naturlig hører hjemme.


I årets program ønsker vi å utdype og belyse denne grunnleggende siden av kunstbokformatet gjennom en rekke kunstnerpresentasjoner, samtaler og verksteder. Cecilie Tyri Holt trekker grenseoppgangene mellom lyrikk og tegning i samtale med forfatter og dramatiker Cecilie Løveid og kunstneren Lotte Konow Lund, som har samarbeidet om publikasjonen Piggeple. Billedkunstner Ylve Thon og  kulturrådgiver Angjerd Munksgaard strekker grensen for hva en kunstbok kan være gjennom presentasjonen av Kristiansand kommunes håndtrykte kulturstrategi. Ida Börjel samtaler med Demian Vitanza om publikasjonen Ringe hjem: avlyttede samtaler fra russiske soldater i Ukraina utgitt på Audiatur forlag, og berører temaet Grenseland direkte og usminket. Det samme gjelder Damir Avdagić' presentasjon av filmen og publikasjonen Prolazi izmedju 1980-2021 (Passasjer mellom 1980-2021) – som er en dialog om konflikt, historie og generasjonsforhold. Jessica Williams holder kurs i trykketeknikken risografi, som ligger i grenseland mellom silketrykk og stensilering, og kritikerduoen The White Pube gjør en presentasjon av sin grenseoverskridende praksis som kunstkritikere. På denne måten beveger hele programmet seg på de snirklete veiene i grenseland. Vår intensjon er at kunstbøkene skal utvide og krysse grensene for eget felt, og nå ut til nye lesere, nye publikummere, skape nye refleksjoner, nye møter, nye kunstbokelskere, utvide sitt virkeområde og nedslagsfelt.


Velkommen til Kunstbokmessen B*stard 2024!