B*stard

Fra Kunstbokmessen B*stard 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen.

Kunstbokmessen B*stard

Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oplandia senter for samtidskunst under Norsk Litteraturfestival, som en festival i festivalen.


Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre.


B*stard har som målsetning å være et utstillingsvindu, en formidler og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet.


I 2023 er hovedtemaet «Å skape en egen verden – selvpublisering og distribusjon i det norske kunstbokfeltet».


Messen arrangeres for syvende gang i 2023, torsdag 25. til lørdag 27. mai. Følg linken under for å se programmet for Kunstbokmessen B*stard 2023.

Klikk her for å lese om tidligere utgaver av Kunstbokmessen B*stard.